yiran

蓝色洋牡丹,给人以宁静,沉稳,优雅的心理感受。

给干燥的季节润润喉

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。
——宋.苏轼

金陵小吃
——鸭血粉丝汤

大如斗 小如拳

[宋] 郑刚中
妙笔窥天顷刻成,浑如小架月初明。
扶蔬老蔓敷新叶,下盖累累紫水晶。


鹿角解,蝉始鸣,半夏生……